img11
Phòng đơn - Giường lớn
300000 VNÐ/

Số giường : 1 Giường , Số nguời tối đa : 2 Người.

img11
Phòng đôi - Giường lớn & nhỏ
400000 VNÐ/

Số giường : 2 Giường , Số nguời tối đa : 3 Người.

img11
Phòng đôi - Giường lớn
440000 VNÐ/

Số giường : 2 Giường , Số nguời tối đa : 4 Người.

img11
Phòng đôi - Giường nhỏ
360000 VNÐ/

Số giường : 2 Giường , Số nguời tối đa : 2 Người.

img11
Phòng đơn
400000 VNÐ/

Số giường : 2 Giường , Số nguời tối đa : 2 Người.

img11
Phòng đôi
440000 VNÐ/

Số giường : 2 Giường , Số nguời tối đa : 4 Người.