Bộ phận Lễ tân và bộ phận buồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bộ phận Lễ tân thông báo cho bộ phận buồng biết phòng khách check – in, check – out để có kế hoạch dọn phòng.

Ngược lại, nhân viên Lễ tân chỉ có thể xếp phòng cho khách khi bộ phận Buồng thông báo phòng đã được dọn sạch, kiểm tra và sẵn sàng cho thuê.

Nhân viên Lễ tân phải luôn nắm được các loại phòng giường và giá phòng của khách sạn: