Hệ thống wifi ổn định là một trong những tiêu chí đánh giá dịch vụ của khách hàng đối với bất kì doanh nghiệp nào. Một hệ thống mạng ổn định không chỉ đem lại sự hài lòng của khách hàng mà còn hỗ trợ rất nhiều cho sự đồng bộ trong quá trình làm việc của các bộ phận trong doanh nghiệp đó. Sẽ tuyệt vời hơn, nếu bạn đưa chính hệ thống wifi này trở thành một công cụ quảng cáo hiệu quả.