+ Phòng nghỉ giá rẻ tại Nhà Ga T1: 14 phòng; trong đó: 03 phòng đơn và 11 phòng đôi.

Tiện ích và trang thiết vị trong phòng khách sạn tại sân bay Nội Bài

Dịch vụ Hộp ngủ, nhà Ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài.

+ Phòng nghỉ qua đêm tại Nhà Ga T2: 6 phòng đôi

Tiện ích và trang thiết bị trong phòng khách sạn tại sân bay Nội Bài